Våra tjänster

Vi är en advokatbyrå med gedigen kunskap inom olika juridiska områden med obestånd som en gemensam nämnare. För oss är det viktigt att kombinera kunnighet om lagar och regelverk med affärsmässighet, flexibilitet och en stor dos lyhördhet. Varje företag och privatperson har sin historia, sina behov och sina förutsättningar.

Förutom konkursförvaltning och rekonstruktion i Stockholm kan vi ta uppdrag inom andra juridiska områden. Vi åtar oss även uppdrag i andra städer. Några exempel är tvister inom arbets-, bolags- och avtalsrätt. Den kompletta listan över våra kompetensområden finns lite längre ner.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Kompetensområden

Vi är verksamma inom olika områden och kan assistera och representera klienter inom följande:

–          Konkurs

–          Rekonstruktion

–          Boutredning

–          Arbetsrätt

–          Avtalsrätt

–          Konsulträtt

–          Tvistelösning

–          Entreprenadrätt

–          Bolagsrätt

–          Fastighets-, och hyresrätt m.fl.

Vårt konkursförvaltar- och rekonstruktionsteam består av av advokater och jurister med den rätta utbildningen och erfarenheten för att vara till hjälp.

Vi erbjuder konsultation

Undrar du hur en konkursförvaltning eller rekonstruktion går till och vad vår roll är i processen? Har du rättsliga frågor om konkursförvaltning, rekonstruktion eller något av våra andra kompetensområden? Konsultationer ingår i vårt arbete och vi är redo att ta oss tid för att klargöra alla moment i processen, oavsett om det handlar om konkursförvaltning, rekonstruktion eller någon annan form av rättslig hjälp. Kontakta någon av våra konkursförvaltare/rekonstruktörer för att boka ett möte. Vi tar mer än gärna emot dig och går igenom dina förutsättningar och behov.