Konkursförvaltare i Stockholm

Begreppet konkurs har en negativ klang. En konkurs betyder att företagets alla tillgångar används för att betala dess skulder. Oftast hamnar en verksamhet i konkurs om firman tagit för många lån som sedan inte kan avbetalas. Om du är en företagsägare i Stockholm som själv ser att situationen ligger illa till, och det är bäst att ansöka om att företaget ska försättas i konkurs, då behöver du en konkursförvaltare. Vad är då det positiva med att gå i konkurs? Som erfarna konkursförvaltare i Stockholm kan vi enkelt svara på den frågan. Efter att företagets konkurs har avslutats och bolaget har upphört att existera kan ingen längre kräva en betalning, även om det finns ett återstående saldo på någon skuld. Det är tingsrätten som utser en konkursförvaltare och de tar även beslutet om en konkurs. Som konkursförvaltare tar vi då hand om bolagets tillgångar i Stockholm. Pengarna används för att betala av skulder i en viss bestämd ordning som bestäms enligt svensk lag. Våra konkursförvaltare i Stockholm behöver har breda kunskaper både inom ekonomi och juridik.

Våra jurister och ekonomer hjälper till

För att få kunna arbeta i Stockholm som en konkursförvaltare, eller i hela Sverige för den delen, måste man i grunden vara jurist eller ekonom. Uppdragen som vårt företag arbetar med innebär många kontakter med företaget, med myndigheter såsom skattemyndigheten men även med banker och försäkringsbolag. Vårt team består av kunniga, erfarna och duktiga yrkesmän som kommer att sköta varje konkursförvaltning med stor kompetens, förståelse och i enlighet med rådande lagar och bestämmelser. Vi tar oss tid att bekanta oss med företagets historia, ekonomiska rapporter och tillgångar. Vi arbetar under tillsyn av Kronofogdemyndigheten vars uppgift är att bevaka våra arbetsprocesser. Vi jobbar för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna göra en konkursförvaltning så smidig och rättvis som möjligt.

Vad gör oss i Stockholm till bra konkursförvaltare?

Som din konkursförvaltare i Stockholm har vi för uppgift att hitta en person eller ett annat företag som ska fortsätta driva din verksamhet vidare. Det är upp till oss att besluta om företaget ska fortsätta att fungera eller om det är bättre att lägga ner det helt. Vad gör oss bättre än övriga konkursförvaltare i Stockholm? Först och främst vår lyhördhet. Vi vet att bakom varje företag ligger det mycket arbete, mycket offrad fritid och entusiasm. Därför försöker vi sköta vårt arbete med förståelse och se över alla fakta innan vi tar vårt slutgiltiga beslut. Ifall det finns en möjlighet till det försöker vi även erbjuda någon form av rekonstruktion av företaget. Att arbeta i Stockholm som konkursförvaltare kräver inte bara juridiska kunskaper, utan man ska även kunna ta rätt beslut i varje situation. Detta kräver engagemang, människokännedom och sympati.