En konkursförvaltare i Stockholm som kan hjälpa dig

När exempelvis ett bolag eller en privatperson inte kan betala sina skulder kan vi som konkursförvaltare i Stockholm arbeta för att minska skadan i ett så tidigt skede som möjligt och skydda borgenärernas intresse av att få betalt. Om oförutsedda händelser har skapat ekonomiska problem men det finns förutsättningar för bolaget att vända de ekonomiska svårigheterna till lönsamhet kan en rekonstruktion bli aktuellt. Om de ekonomiska problemen inte ser ut att kunna vända är i stället konkurs ett alternativ. Efter att företagets konkurs har avslutats och bolaget har upphört att existera kan ingen längre kräva en betalning från bolaget, även om det finns ett återstående saldo på någon skuld. Det är Tingsrätten som utser en konkursförvaltare i Stockholm och de tar även beslutet om en konkurs. Som konkursförvaltare i Stockholm tar vi då hand om bolagets alla tillgångar i Stockholm.

Våra advokater och jurister hjälper till

Vi är en konkursförvaltare i Stockholm vars team består av kunniga och erfarna advokater och konkursförvaltare som sköter varje konkurs och rekonstruktion i Stockholm med stor kompetens, affärsmässighet, lyhördhet och i enlighet med rådande lagar och regler. De uppdrag vi får som konkursförvaltare i Stockholm innebär ofta mycket kontakt med det ekonomiskt utsatta företaget och myndigheter såsom Skatteverket men även med banker och försäkringsbolag. Vid ett uppdrag som konkursförvaltare i Stockholm eller rekonstruktör tar vi oss tid att bekanta oss med bolagets eller personens historia och ekonomiska förutsättningar med mera. Utifrån en helhetsbild kommer vi sedan exempelvis avveckla bolaget på bästa sätt i en konkurs eller arbeta för en förstärkt ekonomisk framtid i en rekonstruktion. Vi är en konkursförvaltare i Stockholm som arbetar för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna genomföra en rekonstruktion eller konkursförvaltning.

Hur arbetar vi?

När vi hanterar konkurs- och rekonstruktionsärenden arbetar vi under tillsyn av Tillsynsmyndigheten, en del av Kronofogdemyndigheten, vars uppgift är att bevaka våra arbetsprocesser. Vi är vana vid att ha kontakt med myndigheter, såsom Skatteverket, men även med banker och försäkringsbolag. Förutom att våra klienter garanteras ett professionellt utfört arbete värdesätter vi också den sociala delen av kontakten. Vår ambition är att våra klienter ska känna sig bekväma tillsammans med oss och trygga i miljöer som för många kan kännas ovana och obekväma. I fråga om lönegaranti arbetar vi särskilt skyndsamt för att nå ett riktigt beslut eftersom vi förstår vad ett förlorat arbete betyder för arbetstagarens enskilda ekonomi. Kontakta oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte. Du kan också skicka en offertförfrågan till oss. Vi ser fram emot att få höra från dig!

Vi är ett miljövänligt företag

Vi är även ett mycket miljövänligt företag som alltid använder oss av miljövänliga produkter samt gör allt i vår makt för att hålla våra utsläpp på så låga nivåer som möjligt.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.