En konkursförvaltare i Stockholm som kan hjälpa dig

När exempelvis ett bolag eller en privatperson inte kan betala sina skulder kan en konkursförvaltare i Stockholm arbeta för att minska skadan i ett så tidigt skede som möjligt och skydda borgenärernas intresse av att få betalt. Om oförutsedda händelser har skapat ekonomiska problem men det finns förutsättningar för bolaget att vända de ekonomiska svårigheterna till lönsamhet kan en rekonstruktion bli aktuellt. Om de ekonomiska problemen inte ser ut att kunna vända är i stället konkurs ett alternativ.

Efter att företagets konkurs har avslutats och bolaget har upphört att existera kan ingen längre kräva en betalning från bolaget, även om det finns ett återstående saldo på någon skuld. Det är Tingsrätten som utser en konkursförvaltare i Stockholm och de tar även beslutet om en konkurs. Som konkursförvaltare i Stockholm ser då våra partners till att alla bolagets tillgångar tas väl om hand om.

Vi hjälper till

Vi är ett företag som har nära samarbete med konkursförvaltare i Stockholm vars team består av kunniga och erfarna advokater och konkursförvaltare som sköter varje konkurs och rekonstruktion i Stockholm med stor kompetens, affärsmässighet, lyhördhet och i enlighet med rådande lagar och regler. De uppdrag en konkursförvaltare i Stockholm tar sig an innebär ofta mycket kontakt med det ekonomiskt utsatta företaget och myndigheter såsom Skatteverket men även med banker och försäkringsbolag.

Vid ett uppdrag kommer en konkursförvaltare i Stockholm eller rekonstruktör ta sig tiden att bekanta sig med bolagets eller personens historia och ekonomiska förutsättningar med mera. Utifrån en helhetsbild kommer de sedan exempelvis avveckla bolaget på bästa sätt i en konkurs eller arbeta för en förstärkt ekonomisk framtid i en rekonstruktion. En konkursförvaltare i Stockholm arbetar för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna genomföra en rekonstruktion eller konkursförvaltning.

Hur arbetar en konkursförvaltare?

När en konkursförvaltare hanterar konkurs- och rekonstruktionsärenden arbetar de under tillsyn av Tillsynsmyndigheten, en del av Kronofogdemyndigheten, vars uppgift är att bevaka arbetsprocesserna. De är vana vid att ha kontakt med myndigheter, såsom Skatteverket, men även med banker och försäkringsbolag. Förutom att klienterna garanteras ett professionellt utfört arbete värdesätter de också den sociala delen av kontakten. Ambitionen är att klienterna ska känna sig bekväma och trygga i miljöer som för många kan kännas ovana och obekväma.

I fråga om lönegaranti arbetar våra partners särskilt skyndsamt för att nå ett riktigt beslut eftersom vi förstår vad ett förlorat arbete betyder för arbetstagarens enskilda ekonomi. Kontakta oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte. Du kan också skicka en offertförfrågan till oss. Vi ser fram emot att få höra från dig!

Konkursförvaltare i Stockholm

Vi är en prisvänlig firma

Vi är även ett mycket prisvänligt företag som alltid strävar efter att tillhandahålla så förmånliga priser som möjligt samt gör allt i vår makt för att hålla våra klienters utgifter på så låga nivåer som möjligt.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.